NLA-Nytt

NLA:s medlemsundersökning 2015–2016

NLA genomförde under 2015 en medlemsundersökning för att få ett tydligare underlag för att utveckla verksamheten och att ge NLA:s medlemmar det stöd de behöver och efterfrågar. En del av frågorna har besvarats även av andra än NLA-medlemmar. En kort … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

NLA i backspegeln – Arkivinformations första nummer

Nästa år kan NLA fira 60 år och är därmed Sveriges äldsta arkivförening. Det är givetvis något som föreningen kommer att fira, men redan i år tänkte vi börja dela med oss av vår långa och intressanta historia. Redan samma … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Lite information om Forum iFörvaltning (FiF)

Forum iFörvaltning (FiF) (http://www.sis.se/tema/iforvaltning/) är ett nätverk som riktar sig till verksamma inom till exempel arkiv, informationsförsörjning, dokumenthantering och informationssäkerhet. FiF administreras av Svenska Standardiseringskommissionen(SiS). NLA är organisationsmedlem i FiF och genom detta får NLA:s medlemmar 20 % rabatt på … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Rapport från NLA:s årsmöte 2016

Fredagen den 18 mars 2016 höll NLA årsmöte i SKB:s lokaler i centrala Stockholm. Som årsmötesordförande tjänstgjorde NLA:s tidigare ordförande Sivert Gustafsson. Före årsmötet inledde Tom Sahlén med att berätta om det spännande arbetet med NLA:s nya bok om informationsförvaltning. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Näringslivets Arkivråd kallar till årsmöte 2016

Årsmötet äger i år rum fredagen den 18 mars. Vi kommer att vara hos vår medlemsorganisation Svensk Kärnbränslehantering AB på Blekholmstorget 30 i centrala Stockholm. Vi börjar kl 12:15 med lunch hos Lundqvist & Lindqvist, mittemot SKB:s reception. Därefter, vid … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Rapport från årsmötet 2015

Tisdagen den 17 mars hölls Näringslivets Arkivråds årsmöte på Stockholms Stadsarkiv. Efter en gemensam lunch höll stadsarkivarie Lennart Ploom ett inledande föredrag om Stockholms Stadsarkiv. Därefter tog arkivarie Matilda Ekström över och höll ett föredrag om Stadsarkivets e-arkiv. Till sist … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Medlemsundersökning

Vi strävar ständigt efter att utveckla arkivföreningen Näringslivets Arkivråd (NLA) så att den på bästa sätt uppfyller våra medlemmars önskemål om kunskapsuppbyggnad, vidareutbildning samt erfarenhetsutbyte. Detta gör NLA genom att ge ut publikationer till stöd för alla som arbetar med … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Näringslivets Arkivråd kallar till årsmöte 2015

Näringslivets Arkivråd kommer i år att hålla sitt årsmöte tisdagen den 17 mars. Denna gång håller vi mötet hos vår medlemsorganisation Stockholms Stadsarkiv på Kungsholmen i Stockholm. Vi kommer att börja klockan 13:00 med en lättare lunch innan stadsarkivarie Lennart … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Tidskriften Arkiv har fått en ny webbplats

Den för NLA, FA, FALK, NAF och FAI gemensamma tidskriften »Arkiv« har fått en ny modern webbplats. Där är det numera också möjligt att läsa äldre nummer av tidskriften. Webbadressen är www.temaarkiv.se.

Publicerat i Okategoriserade

Inbjudan till NLA:s seminarium »Gallring och e-gallring«

Näringslivets Arkivråd bjuder in till ett seminarium där vi fokuserar på ett område som alla arkivarier ställs inför, nämligen gallringen och e-gallringen. Tid och program: fredagen den 16 maj 08:00–08:30 Registrering och kaffe 08:30–09:15 Generellt om gallring och regelverk, Daniel … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade