NLA-Nytt

NLA:s årsmöte 2021 hålls den 16 november

På grund av den pågående pandemin har även detta års årsmöte uppskjutits till hösten 2021. Årsmötet kommer att hållas både digitalt och fysiskt tisdagen den 16 november 2021 kl.13.00. Fysiskt kommer mötet att hållas i Riksarkivet i Stockholm, Fyrverkarbacken 13. Övriga kommer att delta via Google Meet. Anmälan till årsmötet sker genom mejl till nla@nla.nu

Årsmöteshandlingar
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2020
Bokslut 2020
Revisionsberättelse 2020
Budget 2021–2022
Verksamhetsplan 2021–2022