Vi arbetar för NLA!

Styrelsen 2023

Ordförande
Anastasia Pettersson
ArkivIT, Brunnsgatan 13, 111 38 STOCKHOLM
Tfn 0760-51 85 10
E-post anastasia.pettersson@arkivit.se

Vice ordförande
Magnus Geber
Riksarkivet, Box 12541, 102 29 STOCKHOLM
Tfn 010-476 71 52 / Mobiltfn 070-256 13 17 /
E-post magnus.geber@riksarkivet.se

Sekreterare
Anders Gidlöf
Riksantikvarieämbetet
Tfn 070-764 69 78
E-post anders.gidlof@raa.se

Övriga ledamöter
Mats Andreasen
Göteborgs stad
Mobiltfn 070-869 37 91
E-post mats.andreasen@intraservice.goteborg.se

Theo Erbenius
Folkrörelsearkivet för Uppsala län, c/o Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA
Tfn 018-727 21 36
E-post theo.erbenius@fauppsala.se

Niko Fastman
Kompetensinstitutet, Skyttetorpsvägen 7, 141 60 HUDDINGE
Tfn 073-670 60 32
E-post niko.fastman@kompetensinstitutet.se

Fredrik Ljungqvist
AB Volvo, Historiskt Arkiv, 405 08 GÖTEBORG
Tfn 031-323 48 36 / Mobiltfn 070-631 76 99
E-post fredrik.ljungqvist@volvo.com

Christel Snitt
Statens haverikommission, Box 12538, 102 29 STOCKHOLM
Tfn: 08-508 862 02
E-post christel.snitt@shk.se

Eva Ölund
Banjovägen 3, 893 31 BJÄSTA
Tfn 070-217 76 67
E-post eva.olund@outlook.com

Suppleanter
Åsa Hestner Blomqvist
Nyponstigen 11, 645 43 STRÄNGNÄS
Tfn 070-377 00 32
E-post asa.hestner.blomqvist@gmail.com

Adjungerade till styrelsen
Gisela Fabschitz Buhre
Lejonfastigheter AB,
Box 1943, 581 18 LINKÖPING
Tfn 013-20 55 27
E-post gisela.fabschitz-buhre@lejonfastigheter.se

Håkan Gustafsson
Knowit AB, Box 3383, 103 68 STOCKHOLM
Tfn 076-830 82 27
E-post hakan.gustafsson@knowit.se

Daniel Rese
Jämtkraft AB, Box 394, 831 25 ÖSTERSUND
Tfn 063-14 90 87
E-post daniel.rese@jamtkraft.se

Ordinarie revisorer
Sivert Gustafsson
Labbsand, Björkhaga 154, 691 94 KARLSKOGA
Tfn 073-747 22 70
E-post sivertgustafsson177@gmail.com

Lars Lundqvist
Lidnersgatan 3, 3 tr, 112 53 STOCKHOLM
Tfn 08-618 58 66
E-post lars.lundqvist@arkivarie.se

Revisorsuppleant
Bengt Pettersson
Swedbank AB
E-post bengt.a.pettersson@swedbank.se