I december 2022 lanserade NLA en separat webbplats kring informationsförvaltning och digitalisering med fokus på Records Management och Ledningssystem för verksamhetsinformation (LVI) – informationsforvaltning.com.

Ambitionen med webbplatsen är

  • att vara ett centrum för kunskap, erfarenhetsutbyte och praxis som rör informationsförvaltning, främst enligt standarden ISO 30300-30302 och svensk lagstiftning
  • att bidra till utveckling av arbetsmodeller och verktyg, till stöd för den praktiska informationsförvaltningen
  • att bidra till sektorsövergripande samarbete mellan de professioner som medverkar i utvecklingen
  • att bidra till teoretisk utveckling som tillvaratar grundläggande principer för dokumentation och arkivbildning i en ny tid