NLA:s medlemmar får tidskriften ARKIV

Fram till 2011 hette tidskriften Tema Arkiv och den såg dagens ljus 1991 då NLA och AAS beslöt att ge ut en gemensam tidskrift. Tidigare hade NLA en egen tidning som hetter Arkivinformation. FALK och FA var inte sena att ansluta sig och från och med 2010 är också NAF med. Tillsammans driver de Föreningen Svensk Arkivtidskrift och bidrar med både styrelseledamöter och redaktörer som producerar fyra nummer varje år. Rollen som ordförande och ansvarig utgivare alternerar mellan föreningarna och innehas för närvarande av FA:s representant Torgny Larsson. NLA:s representant i styrelsen är Anastasia Pettersson och Lars Lundqvist företräder NLA i redaktionsgruppen.
Tidskriftens webbadress är www.temaarkiv.se.