Arkiv ska byggas utav glädje!

Om NLA

Näringslivets Arkivråd (NLA) är en ideell förening som bildades 1957. NLA har till ändamål att främja rationell dokumenthantering och arkivering med hjälp av olika tekniker. Verksamheten är rikstäckande och omfattar såväl företag som organisationer och institutioner.

Utgivning av publikationer till stöd för alla som arbetar med arkivfrågor i företag är en annan viktig uppgift för NLA. Ambitionen är att fylla tomrum i litteraturen och tillgodose gemensamma behov av fortbildning.

Medlemsföretagen låter sin personal medverka i styrelsen, som väljs av årsmötet, och ställer ibland lokaler till förfogande.