Bli en av oss idag!

Medlemskap

Företagsmedlem

Företag, organisationer och institutioner i Sverige benämns företagsmedlemmar. Årsavgiften för företagsmedlem är 1000 kronor. Företagsmedlem har rösträtt vid årsmötet. För företagsmedlem skall en kontaktperson meddelas till NLA.

Personlig medlem

Även enskild person kan vara medlem i NLA. Personlig medlem saknar rösträtt vid årsmötet. Främst gäller det personer i medlemsföretaget som inte är kontaktpersoner, men som önskar erhålla tidningen ARKIV och föreningsinformation. Personer som vill stödja föreningen, men som saknar företagsanknytning eller vars företag/organisationer inte är medlemmar kan också vara medlemmar i NLA. Det personliga medlemskapets årsavgift är 350 kronor.

Studentmedlem

Student som genomgår någon av landets arkivutbildningar kan ingå som personlig medlem med reducerad årsavgift under studenttiden. Studentmedlemskapets årsavgift är 100 kronor. I årsavgiften ingår föreningsinformation med bland annat erbjudanden om utbildning och tidningen ARKIV (4 nummer/år).

Kontakta NLA:s kansli på nla@nla.nu eller 019-12 01 95 om du önskar bli medlem.

Integritetspolicy

Som medlem och kund till Näringslivets Arkivråds (NLA) verksamheter har du ett medlemskap som är avgiftsbelagt. För att NLA ska kunna ge dig den fulla nyttan av de tjänster du har tillgång till hos NLA, behöver NLA lagra och behandla dina personuppgifter.

NLA:s verksamheter är förpliktigade att skydda din integritet. Personuppgifterna används med syfte och ändamål att administrera dina tjänster och informera dig i enlighet med de erbjudanden som ingår i medlemskapet. Om du är deltagare i enstaka aktiviteter utan att vara medlem, lagrar NLA motsvarande personuppgifter om dig.

Läs mer om NLA:s integritetspolicy här (pdf-fil öppnas i nytt fönster).