NLA-Nytt

Bok om digitalisering och informationsförvaltning

Näringslivets arkivråd planerar en skrift om digitaliseringen i samhället och dess konsekvenser för dagens och morgondagens informationsförvaltning. I maj sände vi ut ett erbjudande om att delta som medförfattare i skriften. Vi önskar emellertid fler bidrag.

Vi vill att du som är intresserad av att medverka i boken författar ett kort sammandrag (300-500 ord) som beskriver det huvudsakliga innehållet, under vilket tema det hör hemma samt vilken typ av bidrag det rör sig om.

Läs mer om innehållet i ett tidigare synopsis och denna call for paper (pdf-filer öppnas i nya fönster). Skicka in ditt bidrag till nla@nla.nu senast den 28 februari 2022.