NLA-Nytt

NLAs årsmöte 2022 hålls den 2 juni

Årsmötet kommer att hållas både digitalt och fysiskt torsdagen den 2 juni 2022. Fysiskt kommer mötet att hållas i Riksarkivet i Stockholm, Fyrverkarbacken 13. Vi kommer att börja klockan 12:00 med en lättare lunch innan Tom Sahlén och Mats Andreasen omkring klockan 13:30 föreläser om och visar en prototyp av LVI-webbplatsen. Därefter, omkring klockan 14:30, hålls NLA:s årsmöte.
Kallelsen finns att hämta som en pdf-fil här.

Årsmöteshandlingar
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2021
Bokslut 2021
Revisionsberättelse 2021
Budget för 2023
Verksamhetsplan 2023