NLA-Nytt

NLAs årsmöte 2024 hålls den 7 maj

I år kommer NLA:s årsmöte att hållas på Riksarkivet i Stockholm (Fyrverkarbacken 13) tisdagen den 7 maj. Årsmötet kommer att börja klockan 12:00 och det kommer även att vara möjligt att deltaga digitalt. Ange i sådana fall detta vid anmälan. Anmälan görs till info@nla.nu.

Program
11:45 samling utanför Riksarkivet
12:00–13:00 Gemensam lunch
13:15–13:45 Sofia Särdquist från Riksarkivet föreläser om Archiving by design (hon deltar på länk)
13:45–14:30 Årsmöte

Årsmöteshandlingar i pdf-format:
Kallelse till årsmötet
Verksamhetsberättelse för 2023
Resultat- och balansräkning för 2023
Revisionsberättelse för 2023
Verksamhetsplan för 2024