NLA-Nytt

NLAs årsmöte 2023 hålls den 21 april

I år kommer NLA:s årsmöte att hållas på Riksarkivet i Stockholm fredagen den 21 april. Årsmötet kommer att börja klockan 12:00 och det kommer även att vara möjligt att deltaga digitalt. Ange i sådana fall detta vid anmälan. Före årsmötet inbjuds deltagarna även till en gemensam lunch på Tidningshuset by Pontus (Gjörwellsgatan 30) kl 11.00. Samling vid restaurangen alternativt vid Riksarkivet kl 10.45.
Mer information finns i kallelsen som finns att hämta som en pdf-fil här.

Årsmöteshandlingar
Dagordning
Verksamhetsberättelse för 2022
Verksamhetsplan för 2023
Bokslut för 2022
Revisionsberättelse för 2022
Budget för 2023