NLA-Nytt

»Digitalisera rätt« är här!

Nu har NLA:s nya bok »Digitalisera rätt. Boken om digitalisering och informationsförvaltning.« kommit från tryckeriet. Boken, som är på 84 sidor, är skriven av Katarina Gidlund (Mittuniversitetet), Nils Mossberg (Energimyndigheten, numera Kronofogden), Leif Pettersson (ArkivIT) och Sofia Särdquist (Riksarkivet). Redaktör har Katharina Prager (ArkivIT) varit.

Arkivariens roll i vår tid tycks vara mer utmanande och kritisk än någonsin tidigare. Vi är inte bara vårt kollektiva minnes förvaltare, utan också förkämpar för en ny era av digitalisering och informationshantering. I dagens samhälle är digital transformation och informationsförvaltning sammanvävda på ett sätt som omformar organisationer, myndigheter och företag. Det är dags att reflektera över den digitala övergången och dess utmaningar och möjligheter.

Vår kompetens är nyckeln till att säkerställa att den digitala övergången genomförs smidigt och att informationsförvaltningen står stadig mitt i den digitala stormen. Om vi tillsammans omfamnar den digitala framtiden kan vi använda den till att inte bara bevara vårt kulturarv, utan också omforma våra organisationer för en bättre, mer effektiv och hållbar framtid.

NLA:s nya bok ger konkreta exempel på det faktiska arbete som behöver göras för att inte förlora informationen till tekniken och menar att genom att se riskerna och agera med proaktivitet (by design) kan vi göra det bästa av utvecklingen, samtidigt som vi värnar självständighet och mångfald. Genom att placera digitalisering i det längre perspektivet och ta med oss tidigare analyser kan vi förstå relationen mellan samhällsförändring och teknikutveckling.

Utveckling av en god informationshantering, en bra digitalisering och effektiva arbetssätt är beroende av varandra. Det är alltså ett triangeldrama där arbetssätt, informationshantering och systemutveckling måste hänga ihop för en effektiv verksamhet.

Boken beskriver hur vi kan vara med och utveckla arbetssätt som ger inbyggd/t (by design) informationshantering, arkivering, dataskydd och informationssäkerhet.

Om du vill köpa ditt eget exemplar av boken går det nu utmärkt att beställa den genom att mejla in en beställning till nla@nla.nu. Boken kostar 295 kr plus porto för medlemmar i NLA och 445 kr plus porto för övriga. Givetvis går det bra att bli medlem i samband med beställningen.