NLA-Nytt

Avec 2020 blir Avec-digitalt

På grund av pandemin blev Avec 2020 inställd och inte heller i år blev det möjligt att hålla en fysisk konferens. Men istället för att helt ställa in den färdigplanerade arkivveckan har arbetsgruppen för Arkivveckan beslutat att bjuda på ett gratis arkivår – Avec-digitalt, där man bjuder på godbitar ur det ursprungliga programmet. Vid sex tillfällen med start den 9 juni 2021 kommer man att släppa två till fyra gratis föreläsningar per tillfälle via Youtube.
Mer finns att läsa på Arkivveckans webbsida:
http://www.arkivveckan.se/avec-2020-blir-avec-digitalt/