NLA-Nytt

Kallelse till NLA:s årsmöte 2020

arsmote-2020-10-28Under den rådande pandemin valde NLA:s styrelse i våras att skjuta upp årsmötet till hösten men eftersom pandemin fortfarande pågår väljer NLA att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att nu istället hålla årsmötet helt via internet onsdagen den 28 oktober kl 13:00–13:30. De som vill delta i detta digitala årsmöte får mejla till nla@nla.nu och anmäla sitt deltagande. Dessa kommer sedan att få mejl om hur de kan ansluta till årsmötet. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på NLA:s webbplats.

Styrelsen

Mejla in din anmälan senast den 26 oktober till nla@nla.nu
Ange namn och organisation/företag/ort.

Pdf-filer att ladda ner:
Kallelse till årsmötet
Dagordning till årsmötet
Verksamhetsberättelse 2019