NLA-Nytt

Den sjätte Arkivveckan 2021 är inställd pga pandemin!

Den sjätte Arkivveckan som först var planerad att hållas i Uppsala den 12–14 maj 2020 men som sedan flyttades till våren 2021 har nu också blivit inställd p.g.a. den osäkra utvecklingen med pandemin. Vi hoppas dock kunna återkomma med Arkivveckan i framtiden.

NLA:s årsmöte som var planerat att hållas under Arkivveckan i Uppsala den 13 maj i år kommer som tidigare aviserats att hållas i oktober och då främst i digital form. Mer information om detta kommer inom kort.

Mer information om Arkivveckan hittar man på Arkivveckans webbplats.