NLA-Nytt

Arrangemanget är tyvärr inställt pga coronaviruset!

2020-03-17-uppsalaDöden i arkivet  – ett samtal om arkivet som minnesplats

Tisdagen den 17 mars bjuder NLA och Folkrörelsearkivet för Uppsala län in till ett samtal som tar sin utgångspunkt i professor Hans Ruins bok »Being with the dead«. Medverkar gör författaren Hans Ruin själv, NLA:s ordförande Anastasia Pettersson och Folkrörelsearkivets chef Örjan Simonson. Platsen är Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15 i Uppsala.

»Sörjd och saknad men i ljust minne bevarad« är ett vanligt uttryck i dödsannonser, så vanligt att den nog ofta går förbi oss som en fras – till den dagen då den fångar in just det vi känner. Våra döda är inte helt borta. De finns med oss i våra minnen, i våra löften till dem och i den samhällsgrund tidigare generationer lagt och som vi fortsätter att förvalta.

Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola, har i sin bok »Being with the dead«, berört vårt förhållande till de döda ur fler aspekter: begravningsriten, politik, historia, arkeologi. Arkiven och arkivinstitutionernas praktik har en tydlig koppling till flera av dessa aspekter och med utgångspunkt från Ruins bok, tar vi diskussionen vidare till de döda i arkiven.

Affischen kan hämtas som en pdf-fil.