NLA-Nytt

Den sjätte Arkivveckan är tyvärr uppskjuten pga coronaviruset!

Den sjätte Arkivveckan som var planerad att hållas i Uppsala den 12–14 maj 2020 har på grund av den pågående pandemin genom ett enhälligt beslut fattat den 26 mars blivit flyttad till 2021. Platsen kommer dock att även då bli Uppsala med i princip samma program och upplägg.

NLA:s årsmöte som var planerat att hållas under Arkivveckan i Uppsala den 13 maj kl 16:00 kommer inte heller att bli av på planerat sätt utan kommer istället att hållas i höst.

Mer information hittar man på Arkivveckans webbplats.