NLA-Nytt

Rapport från NLA:s årsmöte 2016

Fredagen den 18 mars 2016 höll NLA årsmöte i SKB:s lokaler i centrala Stockholm. Som årsmötesordförande tjänstgjorde NLA:s tidigare ordförande Sivert Gustafsson. Före årsmötet inledde Tom Sahlén med att berätta om det spännande arbetet med NLA:s nya bok om informationsförvaltning. Boken är snart färdigskriven och beräknas komma ut under hösten. Årsmötet bjöd inte på några överraskningar utan ordföranden Anastasia Pettersson och övriga styrelsen omvaldes. Under årsmötet passade landsarkivarie Ulf Andersson från Göteborg på att informera om Arkiv400, dvs Riksarkivets och Arkivsveriges stora 400-årsjubileum 2018. Jubileet kommer att inledas så smått redan under 2017 då även NLA kommer att fira 60 år.
nla-2016-03-18anla-2016-03-18bnla-2016-03-18c