NLA-Nytt

Lite information om Forum iFörvaltning (FiF)

Forum iFörvaltning (FiF) (http://www.sis.se/tema/iforvaltning/) är ett nätverk som riktar sig till verksamma inom till exempel arkiv, informationsförsörjning, dokumenthantering och informationssäkerhet. FiF administreras av Svenska Standardiseringskommissionen(SiS).

NLA är organisationsmedlem i FiF och genom detta får NLA:s medlemmar 20 % rabatt på kursavgiften på vissa av SIS:s utbildningar. Det gäller bland annan utbildningen »OAIS, Oberoende Arkivinformationssystem« den 29 september i Stockholm (http://www.sis.se/utbildning/utb-f556841). Använd anmälan via e-post och ange 20% rabatt genom NLAs medlemskap i FiF.