NLA-Nytt

NLA i backspegeln – Arkivinformations första nummer

Nästa år kan NLA fira 60 år och är därmed Sveriges äldsta arkivförening. Det är givetvis något som föreningen kommer att fira, men redan i år tänkte vi börja dela med oss av vår långa och intressanta historia. Redan samma år som föreningen bildades, 1957, gav man ut första numret av medlemstidskriften Arkivinformation. Tidskriften kom att ges ut oavbrutet fram till 1991 då den ersattes av Tema Arkiv, som gavs ut gemensamt med Arkivrådet AAS. Idag heter denna tidskrift bara Arkiv och bland utgivarna finns numera ytterligare några arkivföreningar.
Men vad kunde man då läsa i det allra första numret av Arkivinformation? Efter en kort inledning av NLA:s förste ordförande Åke Kromnow följde artiklarna »Gallring efter plan«, Pärmar – mappar. Några kostnadssynpunkter« och »Några erfarenheter av mikrofilmning«. Detta första nummer är nu digitaliserat och kan läsas på NLA:s webbplats här. Fler nummer kommer att göras tillgängliga så småningom. Så håll utkik!