NLA-Nytt

Näringslivets Arkivråd kallar till årsmöte 2016

Årsmötet äger i år rum fredagen den 18 mars. Vi kommer att vara hos vår medlemsorganisation Svensk Kärnbränslehantering AB på Blekholmstorget 30 i centrala Stockholm. Vi börjar kl 12:15 med lunch hos Lundqvist & Lindqvist, mittemot SKB:s reception. Därefter, vid ca 13:15, får vi lyssna till Tom Sahlén som berättar om arbetet med NLA:s nya bok. Sedan blir det fika med efterföljande årsmöte ca 14:00.

Anmäl ditt deltagande till nla@nla.nu senast den 14 mars.