NLA-Nytt

Rapport från årsmötet 2015

Tisdagen den 17 mars hölls Näringslivets Arkivråds årsmöte på Stockholms Stadsarkiv. Efter en gemensam lunch höll stadsarkivarie Lennart Ploom ett inledande föredrag om Stockholms Stadsarkiv. Därefter tog arkivarie Matilda Ekström över och höll ett föredrag om Stadsarkivets e-arkiv. Till sist hölls så även NLA:s årsmöte varvid ordförande Anastasia Pettersson och övriga i styrelsen omvaldes.