NLA-Nytt

Medlemsundersökning

Vi strävar ständigt efter att utveckla arkivföreningen Näringslivets Arkivråd (NLA) så att den på bästa sätt uppfyller våra medlemmars önskemål om kunskapsuppbyggnad, vidareutbildning samt erfarenhetsutbyte. Detta gör NLA genom att ge ut publikationer till stöd för alla som arbetar med informationshantering, arrangera kurser och konferenser i ämnet samt producera tidskriften Arkiv.

Det är nu åter dags för oss att få veta vad ni, våra medlemmar, tycker om NLA:s verksamhet och vad som kan förbättras. Vi har tagit fram en medlemsenkät som ska hjälpa oss att få mer kunskap om er, era roller och arbetsuppgifter. Vi ställer även frågor om ert operativa arbete med arkivering och upphandling av arkivlösningar (analoga som digitala). Förutom att dessa frågor hjälper oss att veta vad vi kan göra mer från föreningens sida för att underlätta er vardag så ska svaren på frågorna även vara en signal till leverantörer om vad som efterfrågas. Resultatet kommer i aggregerad form att publiceras och på så sätt kunna påverka vilka tjänster och produkter som erbjuds på detta område.

Enkäten är delad i två delar. Den första handlar mer om NLA och ert förhållande till och förväntan på föreningen, den andra mer om er egen situation. Andra delen kommer att hanteras med anonymitet. Tycker ni det är mycket frågor så svara i första hand på första delen. Men andra delen tycker vi som nämnt också är viktig att få in.

Vi är medvetna om att det kan vara fler yrkesgrupper som arbetar med informationshanteringsfrågor på er arbetsplats. Ta gärna hjälp av era kollegor för att kunna svara så heltäckande som möjligt på frågorna.

Passa också på och se över era kontaktuppgifter och komplettera med e-postadresser, som vi saknar för många medlemmar. Har ni kollegor som arbetar med informationshantering, men inte är medlemmar i NLA, tipsa dem om föreningen. Vi välkomnar alla!

Våra förväntningar är att vi ska få ett bra underlag gällande status på informationshanterings- och arkivfrågorna bland våra medlemmar. Syftet med undersökningen är att ni ska få ännu bättre och säkrare dokumenthantering & arkivering med NLA:s hjälp genom att t.ex. bli bättre kravställare på arkivrelaterade IT-system.

Resultatet kommer att publiceras på NLA:s hemsida samt i tidskriften Arkiv.

Stort tack för er hjälp! Tillsammans gör vi NLA till en bättre och modernare arkivförening.

De två enkäterna finns att besvara här:
Del 1: http://goo.gl/forms/KS8zkYxMeK
Del 2: http://goo.gl/forms/6ff2E5CyZV