NLA-Nytt

Näringslivets Arkivråd kallar till årsmöte 2015

Näringslivets Arkivråd kommer i år att hålla sitt årsmöte tisdagen den 17 mars. Denna gång håller vi mötet hos vår medlemsorganisation Stockholms Stadsarkiv på Kungsholmen i Stockholm. Vi kommer att börja klockan 13:00 med en lättare lunch innan stadsarkivarie Lennart Ploom inleder med att berätta om Stockholms Stadsarkiv, varefter Matilda Ekström tar över och håller ett föredrag om e-arkiv. Därefter, omkring klockan 15:00, hålls NLA:s årsmöte.