NLA-Nytt

Informationssäkerhet och dataskydd i informationshanteringen

NLA-seminarium-2018-09-27-1Torsdagen den 27 september 2018 arrangerar NLA ett seminarium på Riksarkivet i Stockholm där bl.a. NLA:s nya bok om informationssäkerhet kommer att presenteras.

Under 2018 startade NLA ett nytt bokprojekt med syfte att ta fram en bok om informationssäkerhet, där Fia Ewald, informationssäkehetsexpert, tidigare chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet, är ensam författare. Boken efterfrågas av våra medlemmar och hela Arkivsverige. Exempel på omvärldsfaktorer som påverkar ämnesvalet informationssäkerhet är införandet av den nya digitaliseringsmyndigheten, arkivutredningen samt den praktiska hanteringen av dataskyddsdirektivet (GDPR). Boken ska också klargöra skillnaden mellan IT-säkerhet och informationssäkerhet.

Målet med seminariet är att bidra till att stärka organisationens informationshantering med informationssäkerhet och dataskydd genom att belysa viktiga frågor samt bredda kunskapen inom området.

Seminariet vänder sig till dig som i din organisation arbetar med och ansvarar för informationshantering, i informationens hela livscykel. Du kan till exempel vara: informationsstrateg, informationsarkitekt, informationsförvaltare, informationssäkerhetsansvarig, it-säkerhetsansvarig, it-chef/it-ansvarig, dataskyddsombud, jurist, arkivarie, registrator, kvalitetsansvarig, eller verksamhetscontroller.

Ett detaljerat program finns att hämta som en pdf-fil här  (nytt fönster öppnas).

Seminarieavgift: 2 900 kr (medlemmar), 3 900 kr (icke medlemmar). I seminarieavgiften ingår NLA:s nya bok, lunch och kaffe.

Anmälan: Intresset för informationssäkerhet och dataskydd är stort hos NLAs medlemmar. Anmäl dig snarast till NLA:s kansli så du får plats. Meddela vid anmälan eventuell allergi. Mejla anmälan till nla@nla.nu eller posta den till Näringslivets Arkivråd, c/o ArkivCentrum, Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro.