NLA-Nytt

NLA kallar till årsmöte 2019!

Årsmötet äger i år rum fredagen den 15 mars hos vår medlemsorganisation Stockholms Stadsarkiv på Kungsholmen i Stockholm. Vi kommer att börja klockan 11:30 med en lättare lunch innan Fia Ewald omkring klockan 12:30 föreläser under rubriken “Informationssäkerhet – hur gör man?”. Därefter, omkring klockan 13:30, hålls NLA:s årsmöte.

Årsmöteskallelsen finns att hämta som en pdf-fil här.

Anmäl ditt deltagande till nla@nla.nu senast den 8 mars.