NLA-Nytt

Näringslivets Arkivråd kallar till årsmöte 2018

Årsmötet äger i år rum onsdagen den 21 mars. I år när Riksarkivet firar 400 år passar det bra att NLA håller sitt årsmöte i Riksarkivets lokaler i Marieberg, Stockholm. Dagen börjar med lunch klockan 12:00. Därefter följer ett föredrag av avdelningschef Anna Karin Hermodsson om enskilda arkiv. Därefter följer NLA:s årsmöte.

Årsmöteskallelsen finns att hämta som en pdf-fil här.

Anmäl ditt deltagande till nla@nla.nu senast den 16 mars.