NLA-Nytt

Rapport från årsmötet 2012

NLA:s årsmöte hölls tisdagen den 20 mars på Myntabinettet i Stockholm. Före själva årsmötet kåserade Myntkabinettets chef Ian Wiséhn om bland annat falska mynt och de ganska nyligen återupptäckta svenska beredskapssedlarna.

Själva årsmötet leddes av Mats Andersson från Swedbank. Styrelsen fick två nya medlemmar i och med att Mats Hallerby (ordinarie ledamot) och Ylva Amrén (suppleant) avsagt sig omval. Den tidigare suppleanten Elisabeth Ivarsson går nu in som ordinarie ledamot och som nya suppleanter invaldes förre riksarkivarien Tomas Lidman och Niko Fastman från Kompetensinstitutet Norden AB.

Årsmötet informerades också om styrelsens arbete med en kommande bok som går under arbetsnamnet »E-gallra rätt«. En bok som beräknas komma från tryckeriet i början av 2013.