NLA-Nytt

Årets Arkiv 2012 är Ringhals AB

Vid Arkivforum i Stockholm den 28 mars utsågs Dokument- och arkivservice Ringhals AB till att bli årets arkiv 2012. Mer information hittar du på DIKs hemsida.

Utmärkelsen Årets arkiv delas ut av DIK i samarbete med Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet. Prissumman är 20 000 kronor.

Tidigare har följande arkiv fått utmärkelsen:
2011 Göteborgs Stadsbyggnadsarkiv
2010 Stockholms läns landstings arkiv och biobankscentrum
2009 ArkivCentrum Örebro län
2008 Eskilstuna stadsarkiv