NLA-Nytt

Nu är boken här!

boken-litenNu har NLA:s nya bok »Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor« kommit från tryckeriet. Boken, som är på 310 sidor, är skriven av Tom Sahlén, verksam som arkivkonsult med bakgrund från bl.a. Riksarkivet, Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet.

Boken be­handlar ämnet informa­tionsförvaltning i ett brett perspektiv, med utgångspunkt i pågående para­digm­skifte, där industrisamhällets analoga doku­menta­tion ersätts med en digital. Det nya paradigmet kräver ett förnyat förhållande till arkivteorin och ett standardiserat ramverk som innefattar modeller för verksamhetsanalys och processdokumentation, informationsvärdering, dokumentationsplanering och redovisning av digitala informationslager.

Boken är indelad i fyra avsnitt: Tradition och uppbrott, Den nya informationsförvaltningen, Instrument för informationsförvaltare samt Informationsförvaltningens huvudfunktioner, vilket för läsaren möjliggör fördjupning i enskilda delar.

Om du vill köpa ditt eget exemplar av boken går det nu utmärkt att beställa den genom att använda formuläret på denna webbplats eller mejla in en beställning till nla@nla.nu. Boken kostar 490 kr plus porto för medlemmar i NLA och 930 kr plus porto för övriga. Givetvis går det bra att bli medlem i samband med beställningen.