NLA-Nytt

Informationsförvaltningsboken uppmärksammas!

tom-visbyNLA:s och Tom Sahléns bok »Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor« har uppmärksammats på flera sätt under våren. Bland annat recenseras den i årets första nummer av den samnordiska tidskriften »Nordisk Arkivnyt«. Här några citat ur recensionen:

»I boken utmejslas en informationsförvaltningsmodell med alla dess viktiga delar, en modell som blir begriplig och praktiskt användbar, oavsett vilken verksamhetsform man arbetar inom (stat, kommun, företag) eller profession. Vi uppskattar de tydliga bilderna och de praktiska exempel som finns.«

»Oavsett profession eller vilken verksamhetsform man arbetar inom kommer Tom Sahléns bok vara till stor nytta. Den kommer säkert också fungera bra i utbildningssyfte. Kort sagt – en bok som ligger helt rätt i tiden.«

En längre recension finns också i den norska »Tidskriftet Arkiv«:
https://journals.hioa.no/index.php/arkiv/article/view/2127

På Arkivveckan i Visby i mitten av maj höll Tom också ett uppskattat föredrag om informationsförvaltning och boken.

Om du inte redan har skaffat boken är det bara att mejla till nla@nla.nu och beställa den! Priset är 490 kr plus porto för medlemmar och 930 kr plus porto för övriga.