NLA-Nytt

Inbjudan till NLA:s seminarium »Gallring och e-gallring«

Näringslivets Arkivråd bjuder in till ett seminarium där vi fokuserar på ett område som alla arkivarier ställs inför, nämligen gallringen och e-gallringen.

Tid och program: fredagen den 16 maj
08:00–08:30
Registrering och kaffe
08:30–09:15
Generellt om gallring och regelverk,
Daniel Höffker, Arbetsförmedlingen
09:15–10:00
Riksarkivets projekt om gallring och bevarande: »Förband« och »Regal«,
Håkan Lövblad, Riksarkivet
10:00–10:15 Kaffe
10:15–11:00
Gallringsbeslut, verksamhetsregler och e-gallring i praktiken,
Niklas Norée, Skatteverket
11:00–11:45
Praktikfall, Åsa Hestner-Blomqvist, CGI
11:45–12:15
Avslutning/paneldiskussion
12:15 Lunch

Plats: Riksarkivet, Fyrverkarbacken 13, Stockholm

Kostnad: 3000 kr för NLA:s medlemmar, 4500 kr för icke medlemmar
500 kr för studenter
Böckerna »E-gallra rätt« och »Gallra rätt« samt kaffe och lunch
ingår i priset.

Anmälan: senast fredagen den 9 maj per e-post till nla@nla.nu