NLA-Nytt

Boken »E-gallra rätt« är här!

e-gallraLagom till Arkivveckan i Västerås kom boken »E-gallra rätt« från tryckeriet. Boken behandlar hanteringen av elektronisk information ur ett gallringsperspektiv. Den är tänkt som en handbok både när det gäller att införa och förvalta verksamhetssystem och då man ska leverera information till en »utomstående« arkivinstitution. Syftet är att få med så många aspekter som möjligt när det gäller gallringsfrågor i olika skeden. Den innehåller även en hel del frågeställningar som visar på den komplexitet som man ställs inför när man hanterar elektronisk information samt fattar beslut om gallring. Den behandlar definitioner och verksamhetsregler rörande gallring, generella krav på gallring i IT-system, värdering, gallringsstrategier och löpande arbete med gallring.

Genom sitt namn, E-gallra rätt, knyter boken an till sin analoga föregångare, Gallra rätt (1986). Förhoppningen är att boken, på ett pedagogiskt sätt, förklarar vad som menas med e-gallring och hur man praktiskt löser gallringsproblematiken i system och databaser.

Boken kostar 150 kr för medlemmar i NLA och 550 kr för övriga. (OBS! ett enskilt medlemskap kostar bara 350 kr!)