Välkommen till Näringslivets arkivråd (NLA)

 

informationssakerhetNLA är en ideell förening som bildades 1957 och vårt ändamål är att främja rationell dokumenthantering och arkivering inom företag och organisationer. Vi verkar för utbildning och kunskapsförmedling inom dessa områden och är ett livskraftigt nätverk för personer som arbetar med eller av andra anledningar är intresserade av arkiv och dokumentering.

Utgivning av publikationer till stöd för alla som arbetar med arkivfrågor i företag är en annan viktig uppgift för NLA. Ambitionen är att fylla tomrum i litteraturen och tillgodose gemensamma behov av fortbildning.

Den senast utgivna boken kom hösten 2018 och heter Informationssäkerhet – hur gör man? Den är skriven av Fia Ewald som är verksam som arkivkonsult med bakgrund som bl.a. chef för enheten för systematisk informationssäkerhet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Boken kostar 495 kr för medlemmar och beställs enklast via NLAs bokhandel. Notera även att priserna på de äldre böckerna samtidigt har sänkts!

Anastasia Pettersson, ordförande NLA

Kontakta oss

Gilla NLA på Facebook arkivensdag-loggan-liten