Välkommen till Näringslivets arkivråd (NLA)

NLA är en ideell förening som bildades 1957 och vårt ändamål är att främja rationell dokumenthantering och arkivering inom företag och organisationer. Vi verkar för utbildning och kunskapsförmedling inom dessa områden och är ett livskraftigt nätverk för personer som arbetar med eller av andra anledningar är intresserade av arkiv och dokumentering.

Utgivning av publikationer till stöd för alla som arbetar med arkivfrågor i företag är en annan viktig uppgift för NLA. Ambitionen är att fylla tomrum i litteraturen och tillgodose gemensamma behov av fortbildning.

Den senast utgivna boken kom sommaren 2024 och heter »Digitalisera rätt. Boken om digitalisering och informationsförvaltning.« och är skriven av Katarina Gidlund (Mittuniversitetet), Nils Mossberg (Energimyndigheten, numera Kronofogden), Leif Pettersson (ArkivIT) och Sofia Särdquist (Riksarkivet) . Boken kostar 295 kr plus porto för medlemmar i NLA och 445 kr plus porto för övriga och beställs enklast genom att mejla till nla@nla.nu. NLA:s övriga böcker som fortfarande finns till försäljning hittar du här.

Anastasia Pettersson, ordförande NLA

Kontakta oss

Gilla NLA på Facebook arkivensdag-loggan-liten