Vi arbetar för NLA!

Styrelsen 2021

Ordförande
Anastasia Pettersson
ArkivIT, Brunnsgatan 13, 111 38 STOCKHOLM
Mobiltfn 0760-51 85 10
E-post anastasia.pettersson@arkivit.se

Vice ordförande
Åsa Hestner Blomqvist
Nyponstigen 11, 645 43 STRÄNGNÄS
Mobiltfn 070-377 00 32 /
E-post asa.hestner-blomqvist@ivo.se

Sekreterare
Elisabeth Ivarsson

Mobiltfn 070-287 11 27 /
E-post lisaelisabeth.ivarsson@gmail.com

Kassör
John Hägglöf
docTech AB, Box 54, 701 41 ÖREBRO
Mobiltfn 076-941 44 28
E-post john.hagglof@doctech.nu

Övriga ledamöter
Mats Andreasen
Göteborgs stad
Mobiltfn 070-869 37 91 /
E-post mats.andreasen@intraservice.goteborg.se

Niko Fastman
Kompetensinstitutet, Skyttetorpsvägen 7, 141 60 Huddinge
Tfn 073-670 60 32
E-post niko.fastman@kompetensinstitutet.se

Magnus Geber
Riksarkivet, Box 12541, 102 29 STOCKHOLM
Tfn 010-476 71 52 / Mobiltfn 070-256 13 17 /
E-post magnus.geber@riksarkivet.se

Fredrik Ljungqvist
AB Volvo, Historiskt Arkiv, 405 08 GÖTEBORG
Tfn 031-323 48 36 / Mobiltfn 070-631 76 99 /
E-post fredrik.ljungqvist@volvo.com

Tom Sahlén
Sahlén Arkivkonsult AB, Repslagarevägen 22, 852 34 SUNDSVALL
Mobiltfn 070-854 32 36 /
E-post info@arkivkonsulthb.se

Christel Snitt
Statens haverikommission, Box 12538, 102 29 STOCKHOLM
Tfn: 08-508 862 02
E-post christel.snitt@havkom.se

Eva Ölund
Banjovägen 3, 893 31 BJÄSTA
Mobiltfn 070-217 76 67 /
E-post eva.olund@outlook.com

Suppleanter
Christine Enlund Ohlsson
Vattenfall Eldistribution AB, Evenemangsgatan 13, 169 92 STOCKHOLM
Tfn 072-521 25 44
E-post christine.enlundohlsson@vattenfall.com

Theo Erbenius
Folkrörelsearkivet för Uppsala län, c/o Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA
Tfn 018-727 21 36
E-post theo.erbenius@fauppsala.se

Anders Gidlöf
Riksantikvarieämbetet
Mobiltfn 070-764 69 78
E-post anders.gidlof@raa.se

Ordinarie revisorer
Sivert Gustafsson
Labbsand, Björkhaga 154, 691 94 KARLSKOGA
Tfn 0586-72 60 30
E-post sivertgustafsson177@gmail.com

Lars Lundqvist
Lidnersgatan 3, 3 tr, 112 53 STOCKHOLM
Tfn 08-618 58 66
E-post lars.lundqvist@bredband.net

Revisorsuppleant
Bengt Pettersson
Swedbank AB
E-post bengt.a.pettersson@swedbank.se