Välkommen till Näringslivets arkivråd

 

Vi är en ideell förening som bildades 1957 och vårt ändamål är att främja rationell dokumenthantering och arkivering inom företag och organisationer. Vi verkar för utbildning och kunskapsförmedling inom dessa områden och är ett livskraftigt nätverk för personer som arbetar med eller av andra anledningar är intresserade av arkiv och dokumentering.

År 1986 utkom vår populära handbok »Gallra rätt«, som behandlar olika aspekter av gallringsproblem i analoga arkiv. Mycket har hänt på de 26 år som gått sedan dess och idag hanteras mer och mer information digitalt. Detta ställer delvis nya  krav på informationsvärdering och strukturering. Därför startade vi ett nytt bokprojekt som 2013 resulterade i boken »E-gallra rätt«. Under 2014 startade ytterligare ett bokprojekt som under hösten 2016 resulterade i boken om informationsförvaltning.

Anastasia Pettersson, ordförande NLA

Kontakta oss

Gilla NLA på Facebook