NLA-Nytt

Den sjätte Arkivveckan hålls i Uppsala den 12–14 maj 2020

Den sjätte arkivveckan kommer att hållas i Uppsala den 12–14 maj 2020. Arkivveckan anordnas av SASS – Svenska arkiv i samverkan för synlighet. De samverkande organisationerna är Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets arkivråd (NLA), Svenska arkivförbundet samt Riksarkivet. Lokala värdar i Uppsala är Riksarkivet-Landsarkivet i Uppsala, Uppsala Regionarkiv, Uppsala Stadsarkiv och Folkrörelsearkivet för Uppsala län. I organisationskommittén ingår Anastasia Pettersson och Elisabeth Ivarsson som representanter från NLA.

NLA:s årsmöte kommer också att hållas under Arkivveckan, närmare bestämt den 12 maj kl 16:30. Mer information om detta kommer senare.

Det går nu att anmäla sig till Arkivveckan och gör man det före den 15 februari kan man göra det till ett reducerat pris. Den senaste Arkivveckan som hölls i Visby 2017 lockade ca 450 deltagare och vi får hoppas att minst lika många kommer till Uppsala.

Mer information hittar man på Arkivveckans webbplats.