Bli en av oss idag!

Medlemskap

Företagsmedlem

Företag, organisationer och institutioner i Sverige benämns företagsmedlemmar. Årsavgiften för företagsmedlem är 1000 kronor. Företagsmedlem har rösträtt vid årsmötet. För företagsmedlem skall en kontaktperson meddelas till NLA.

Personlig medlem

Även enskild person kan vara medlem i NLA. Personlig medlem saknar rösträtt vid årsmötet. Främst gäller det personer i medlemsföretaget som inte är kontaktpersoner, men som önskar erhålla tidningen ARKIV och föreningsinformation. Personer som vill stödja föreningen, men som saknar företagsanknytning eller vars företag/organisationer inte är medlemmar kan också vara medlemmar i NLA. Det personliga medlemskapets årsavgift är 350 kronor.

Studentmedlem

Student som genomgår någon av landets arkivutbildningar kan ingå som personlig medlem med reducerad årsavgift under studenttiden. Studentmedlemskapets årsavgift är 100 kronor. I årsavgiften ingår föreningsinformation med bland annat erbjudanden om utbildning och tidningen ARKIV (4 nummer/år).

Kontakta NLA:s kansli på nla@nla.nu eller 019-12 01 95 om du önskar bli medlem.

Välkommen!